Historiek

Adeldom (een edele afkomst)

Plaaster is volgens het woordenboek een materiaal dat men bekomt door gips matig te laten branden (ongeveer 150°) en dan te malen. Met water vermengd, verhardt het plaaster en wordt deze een stevige, doch tevens zachte massa.
 

De ontginning van gips in Frankrijk bedraagt 5.6 miljoen ton per jaar. Plaaster is gekend sinds de oudheid, het werd reeds gebruikt bij de bouw van de piramiden van Cheops. Het waren de Romeinse legers die die in Gallië de fabricatie en gebruikswijze invoerden. De monniken van Cluny en Citeaux bevorderden in de XIIIe eeuw het gebruik van plaaster voor voegen, wanden, bekledingen en sierlijsten. In de loop van de volgende eeuwen breidde het gebruik zich uit tot plafonneringswerken, buitenbepleisteringen, beeldhouwkunst enz…

 

Het is slechts in de laatste decennia dat er vernieuwing in de fabricatiemethode is gekomen. Dank zij het prefabricatie proces deed, naast de traditionele toepassingen, het gebruik van plaaster zijn intrede in de industriële toepassingen. Daarom ook zijn de PROMONTA wanden een synthese van traditionele toepassingen in de bouw en avant-garde technieken. Dit is de reden van hun doeltreffendheid.

 

  ( Gipssculptuur)