Teksten voor lastenboek

 

TEKSTEN VOOR LASTENBOEK VOOR WANDEN IN MASSIEVE GIPSBLOKKEN

Niet dragend metselwerk

 

Promonta gipsblokkenwanden

 

Betreft :

Alle niet dragende binnenwanden.

 

Beschrijving :

-        De wanden zijn samengesteld uit massieve plaasterblokken met twee gladde zijden volkomen gekalibreerd en van een standvastige nauwkeurigheid. De boorden zijn voorzien van tand- en groefprofiel om het perfect in elkaar passen van de blokken te verzekeren. De verlijming gebeurt door middel van een lijm op basis van plaaster, Promontine

De eerste rij van alle wanden en de volledige wand indien deze deel uitmaakt van natte ruimten (badkamers, douchecellen) worden uitgevoerd in gipsblokken gehydrofobeerd in de massa. Bij zeer onregelmatige vloer oppervlaktenmoet de vloer uitgevlakt worden met een mortel, plaaster of plaaster lijm mengsel.                                                                   

 

-   De verschillende voorgeschreven  materialen vormen een systeem en dienen dan ook van dezelfde fabrikant te komen.

 

De plaatsing dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel die een verzorgde uitvoering garanderen om een wand te bekomen klaar om een verfsysteem op toe te passen of te behangen (affilmen van de wanden met Promolis afwerklijm).

Algemeen dient een voorbehandeling (o.a. kleine herstellingen en het lichtjes opschuren van de wand) te gebeuren en een aangepast voorstrijkmiddel aangebracht te worden.

De gipsblokken worden rechtstreeks op de vloerplaat geplaatst. Wanneer er gevaar is voor opstijgend vocht moet onderaan de wand een polyethyleen folie geplaatst worden van 40 cm breedte.

 

-   De verticale aansluitingen met de structuur gebeuren door rechtstreekse verlijming. Wanneer verschillende wanden op elkaar dienen aangesloten te worden, moeten de rijen alternerend doorgetrokken worden.

 

-   Voor deuropeningen groter dan 1m dient een deurversterking aangebracht te worden.

 

De opening tussen de laatste rij blokken en het plafond dient beperkt te worden tot + 2cm en wordt opgevuld met polyurethaan montage schuim waarvan de uitwelling na uitharding afgesneden wordt in het vlak van de wand. De voeg wordt verder afgewerkt met een dunne versterkingsband uit glasvezel verzonken in een mengeling van plaaster en lijm.

Daar waar de wanden worden afgewerkt met muurtegels worden de wanden niet afgefilmd.

 

Het systeem dient uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de technische goedkeuring ATG 2103, afgeleverd door de BUtgb

 

 

Kenmerken :

-    Volumieke massa : in functie van de akoestische eisen

 • 800 kg/m³ (± 5%)
 • 950 kg/m³ (± 5%)
 • 1250 kg/m³  (± 5%)

-   Diktes : 5/7/8/10 cm (volgens plan)

-   Meeteenheid : m² . Openingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken.

-   Meetcode : Vermoedelijke hoeveelheden.

-   Conform met norm BNB EN 12859 ; NBN EN 12860 ; NBN EN 15318 ; NBN EN 15254-2

-   Brandweerstand : Classificatie EI 180 (3h)

 

 

Download hier

 
 

MONTAGE EN AFWERKING

 • De verwerking der gipsblokken dient zoveel mogelijk te geschieden nadat het gebouw glas- en waterdicht is.
 • De gipsblokken worden in halfsteens verband samengekleefd met een speciale gipslijm (Promontine) op basis van fijne gips en toeslagstoffen, samengebouwd tot een massief geheel.
 • Na het uitlijnen van de wand op de draagvloer, wordt indien gevaar voor opstijgend vocht een plastiekfolie geplaatst. Deze wordt door de chapist omgeplooid tot boren de vloer (zie ATG).
 • Bij ruwe draagvloer worden deze vooreerst uitgevlakt met een mengeling van plaaster en lijm.
 • De blokken worden geplaatst in de richting van 50 cm hoogte met de tand naar boven. Bij montage welt de gipslijm uit de voegen, deze wordt later afgestreken en de voegen worden gladgestreken..
 • De bovenvoeg tegen het plafond wordt opgevuld met PU montageschuim om een soepele aansluiting te bekomen.
 • Na het infrezen van de elektriciteit- en sanitaire leidingen, worden deze opgestopt met plaaster tot ± 2 mm onder het oppervlak. Deze werken worden uitgevoerd door de betreffende beroepen.
 • De muren worden afgewerkt met de afwerklijm Promolis te leveren door de fabrikant.
 • Aldus wordt een vlakke wand bekomen klaar om het behang- of schilderwerk uit te voeren. Indien de wanden betegeld worden, behandeld worden met schuurspecie of dergelijke, dient de gipswand niet afgefilmd te worden.
 • Het bekleden der gipsblokken (o.a. schilder- en behangwerken), dient uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de fabrikanten.
 • Algemeen dient een voorbehandeling (o.a. kleine hustelingen en lichtjes opschuren van de wand) en voorstrijkmiddel toegepast.
 • Tussenbeton- of metselconstructie dienen de wanden ± 1cm vooruit te springen om de bepleistering toe te laten in hetzelfde vlak.
 • De vrijblijvende hoeken dienen afgewerkt met een ingewerkt hoekprofiel.
 • Meting: alle openingen kleiner dan 1 m² worden niet afgetrokken. Oppervlakten onder een schuine helling worden vol gerekend.

 

Download hier.