Dimensionering van de wanden

DE AFMETINGEN TUSSEN DE VERSTERKINGEN WORDEN BEPERKT

EN ZULLEN VOLGENDE WAARDEN NIET OVERSCHRIJDEN

Dikte Maximale hoogte Afstand tussen de versterkingen Maximale oppervlakte

70 mm

80 mm

100 mm

3,00 m

3,30 m

4,00 m

6,00 m

6,60 m

8,00 m

18 m²

22 m²

32 m²

De hoogte kan met maximum 30% en de lengte met maximum 15% toenemen , op voorwaarde dat de opgegeven maximale oppervlakte niet overschreden wordt.

Indien hogere waarden gewenst zijn,

dient men rekening te houden met de hieronder aangegeven indicatieve waarden:

Dikte Maximale hoogte Maximale oppervlakte

70 mm

80 mm

100 mm

9 m

9 m

12 m

14 m²

14 m²

25 m²

Voor speciale gevallen zal een bijkomende studie uitgevoerd moeten worden.

 

Download het bestand hier.